Obciążenie wiatrem

Procedura pozwala wyznaczyć wartości obciążenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4.


strefy-wiatrowe-polska

Dane:

Strefa wg NA.1:
Kategoria terenu:
z (m): -wys. nad poziomem gruntu
A (m.n.p.m.): -wys. nad poziomem morzaDobór kategorii terenu wg PN-EN 1991-1-4 (Załącznik A1).

kategorie-terenu-wiatr
Założenia w procedurze obliczeniowej:
+ Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γf= 1,5.


Literatura:
[1] Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-4: Oddziaływania ogólne -- Obciążenie wiatrem (tabele, rysunki).