Stal zbrojeniowa wg PN-EN-1992

Stal zbrojeniowa wg eurokodu

Właściwości zbrojenia wg PN-EN 1992-1-1

Klasa stali A B C
fyk lub f0,2k (MPa) <400;600>
k = (ft/fy)k ≥ 1,05 ≥ 1,08 < 1,15;1,35)
εuk ( %) < 2,5;5,0) < 5,0;7,5) ≥ 7,5

A - stal zbrojeniowa o niskiej ciągliwości

B - stal zbrojeniowa o średniej ciągliwości

C - stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwościNorma PN-B-03264:2002 zaliczała stal zbrojeniową do klas: A-0, A-I, A-II, A-III, A-IIIN. W eurokodzie wprowadzono zupełnie inną klasyfikację stali zbrojeniowej w której dominującą cechą jest ciągliwość stali zaliczana do jednej z trzech klas (A, B, C). Klasa plastyczności stali wg PN-EN-1992-1-1 wynosi od 400 do 600 MPa. Najczęściej stosuje się stal żebrowaną o granicy plastyczności fyk=500MPa. Ze względu na ograniczenie minimalnej granicy plastyczności do 400MPa wg PN-EN tylko stal zbrojeniowa klas A-III (fyk=410MPa) i A-IIIN (fyk=500MPa) - (wg oznaczenia PN-B-03264) spełnia wymagania eurokodu. Tylko jeden gatunek stali stosowany w Polsce spełnia wymagania ciągliwości klasy C - B500SP.
Klasyfikacja gatunków stali wg PN-EN 1992-1-1

Klasa
stali
Znak
gatunku stali
Nominalna
średnica prętów φ
Charakterystyczna granica
plastyczności fyk lub f0,2k
Wytrzymałość charakterystyczna
stali na rozciąganie ft
A BST 500 KR6 ÷ 12500550
AB 500 A4 ÷ 16500550
ASt 500 B6 ÷ 14500550
ABST 500 S(A)8 ÷ 32500550
ARB 5006 ÷ 40500550
ARB 500 W6 ÷ 40500550
BBST 500 S(B)8 ÷ 32500550
BRB 4006 ÷ 40400440
BRB 400 W6 ÷ 40400440
BRB 500 WZ8 ÷ 32500550
BBST 500 WR8 ÷ 32500550
B34GS6 ÷ 32410550
CB 500 SP8 ÷ 32500575
C35G2Y6 ÷ 20410550
C20G2VY-b6 ÷ 28490590Literatura:

[1] PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

[2] PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-1: Oddziaływania ogólne -- Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.

[3] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.

[4] M.Knauff, A.Golubińska, P.Knyziak - Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń, 2013.