Obciążenie śniegiem

Procedura pozwala wyznaczyć wartości obciążenia śniegiem wg PN-EN 1991-1-3.


Dane:

Strefa wg NB.1:
Ce:
A (m.n.p.m.):
α (0° - 90°):

Założenia w procedurze obliczeniowej:
+ A = wysokość nad poziomem morza (m).
+ Współczynnik termiczny Ct = 1,0.
+ Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γf= 1,5.


Literatura:
[1] Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-3: Oddziaływania ogólne -- Obciążenie śniegiem (tabele, rysunki).

strefy-obciazenia-sniegiem
zalecane-wartosci-ce